Πολυέλαιος χυτός , στολίδι στά νιάτα του , ανακατασκευασμένος καί ξανά θα λάμπει σάν τήν πρώτη μέρα του .

KATHAROFOS 

Καθαρό φώς 

WWW.KATHAROFOS.BLOGSPOT.COM

 KATHAROFOS@GMAIL.COM 

Vodafone    694 90 11 610     &   Viber 

Wind 6930 4111 91 

Whatsup 6980544977 

Skype KRPNS

Πολυέλαιος χυτός , στολίδι στά νιάτα του , ανακατασκευασμένος καί ξανά θα λάμπει σάν τήν πρώτη μέρα του .

Δεν υπάρχουν σχόλια: