Μετά από μια αποτυχυμένη ιδιωτική βαφή ,,, επιχρυσώθηκαν καί σώθηκαν .

KATHAROFOS 

Καθαρό φώς 

WWW.KATHAROFOS.BLOGSPOT.COM

 KATHAROFOS@GMAIL.COM 

Vodafone    694 90 11 610     &   Viber 

Wind 6930 4111 91 

Whatsup 6980544977 

Skype KRPNS

Μετά από μια αποτυχυμένη ιδιωτική βαφή ,,, επιχρυσώθηκαν  καί σώθηκαν .

Δεν υπάρχουν σχόλια: