Βασίλεψε για χρόνια...αλλα και παραμελήθηκε αρκετά....Τώρα θα ξαναλάμψει .

KATHAROFOS 

Καθαρό φώς 

WWW.KATHAROFOS.BLOGSPOT.COM

 KATHAROFOS@GMAIL.COM 

Vodafone    694 90 11 610     &   Viber 

Wind 6930 4111 91 

Whatsup 6980544977 

Skype KRPNS 

Βασίλεψε για χρόνια...αλλα και παραμελήθηκε αρκετά....Τώρα θα ξαναλάμψει .

Η αρχική κατάσταση και θέση δεν του ταιριάζη καθόλου...εισαι έτοιμο γρήγορα στο σαλόνι .

KATHAROFOS 

Καθαρό φώς 

WWW.KATHAROFOS.BLOGSPOT.COM

 KATHAROFOS@GMAIL.COM 

Vodafone    694 90 11 610     &   Viber 

Wind 6930 4111 91 

Whatsup 6980544977 

Skype KRPNS 

Η αρχική κατάσταση και θέση δεν του ταιριάζη καθόλου...εισαι έτοιμο  γρήγορα στο σαλόνι .

Απο την χάλια κατάσταση σε απόχρωση του λευκού .