Εκκλησιαστικός πολυέλαιος ,πέραν τον πολλών απωλειών , δεν άναβε κιόλας , ,,έγινε πλήρη αποκατάσταση ζημιών και πήρε νέα ζωή .Όλο το χωριό των θαύμασε εκ νέου .

KATHAROFOS 

Καθαρό φώς 

WWW.KATHAROFOS.BLOGSPOT.COM

 KATHAROFOS@GMAIL.COM 

Vodafone    694 90 11 610     &   Viber 

Wind 6930 4111 91 

Whatsup 6980544977 

Skype KRPNS 

Εκκλησιαστικός πολυέλαιος ,πέραν τον πολλών απωλειών  , δεν άναβε κιόλας , ,,εγινέ πλήρη αποκατάσταση ζημιών και πήρε νέα ζωή .Ολο το χωριό των θαύμασε εκ νέου .

Δεν υπάρχουν σχόλια: