Επισκεύη φωτιστικού χυτού πολυελαίου . Καλώδια , ντουί , κλίπς , κρύσταλλα , όλα νέα , από τό KATHAROFOS καθαρό φώς

KATHAROFOS 

Καθαρό φώς 

WWW.KATHAROFOS.BLOGSPOT.COM

 KATHAROFOS@GMAIL.COM 

Vodafone 694 90 11 610 

Wind 6930 4111 91 

Whatsup 6980544977 

Skype KRPNS

Επισκεύη φωτιστικού χυτού πολυελαίου . Καλώδια , ντουί , κλίπς , κρύσταλλα , όλα νέα , από τό KATHAROFOS καθαρό φώς 

Δεν υπάρχουν σχόλια: