Πολυέλαιος με ιριδίζοντα κρύσταλλα γενική ανακατασκέυη .καθαρό φώς .

KATHAROFOS 

Καθαρό φώς 

WWW.KATHAROFOS.BLOGSPOT.COM

 KATHAROFOS@GMAIL.COM 

Vodafone 694 90 11 610 

Wind 6930 4111 91 

Whatsup 6980544977 

Skype KRPNS

Πολυέλαιος με ιριδίζοντα κρύσταλλα γενική ανακατασκέυη .καθαρό φώς . 2785 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: