Πολυέλαιος πρίν καί μετά απο ολική ανακατασκέυη καί συντήρηση .

KATHAROFOS 

Καθαρό φώς 

WWW.KATHAROFOS.BLOGSPOT.COM

 KATHAROFOS@GMAIL.COM 

Vodafone 694 90 11 610 

Wind 6930 4111 91 

Whatsup 6980544977 

Skype KRPNS

.καθαρο φως katharofos Πολυέλαιος πρίν καί μετά απο ολική ανακατασκέυη καί συντήρηση .2735

Δεν υπάρχουν σχόλια: