Μικρός εκκλησιαστικός πολυέλαιος με προβλήματα πού θεραπέυτηκαν .

KATHAROFOS 

Καθαρό φώς 

WWW.KATHAROFOS.BLOGSPOT.COM

 KATHAROFOS@GMAIL.COM 

Vodafone    694 90 11 610     &   Viber 

Wind 6930 4111 91 

Whatsup 6980544977 

Skype KRPNS 

Μικρός εκκλησιαστικός πολυέλαιος με προβλήματα πού θεραπέυτηκαν .

Δεν υπάρχουν σχόλια: