Γυάλινος Πολυέλαιος εκκλησίας . Η κάπνα από τα κεριά και η σκόνη αφαιρέθηκε . Η διαφορά του πριν και του μετά είναι μεγάλη .

Δεν υπάρχουν σχόλια: