Για να θυμούνται οι παλιοί , και να μαθαίνουν οι νέοι .Καντάρι - Ζυγαριά , Παλιό εργαλείο τον παντοπωλείων και τον πλανόδιων πωλητών

Δεν υπάρχουν σχόλια: