ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

vodafone : 6949011610
wind : 6930411191
cosmote : 6980544977


W W W . K A T H A R O F O S . B L O G S P O T . C O M


EMAIL               KATHAROFOS@GMAIL.COM
SKYPE              KRPNSG
FACEBOOK      KATHAROFOS9
TWITTER          KATHAROFOS
VIBER               6949011610     6930411191


Δεν υπάρχουν σχόλια: